Вісник Астрономічної школи, 2017, том 13, № 1

Фис М.М., Бридун А.М., Согор А.Р.1
Дослідження структури коефіцієнтів представлення потенціалу всюди збіжними рядами
Семенів О.В., Лапчук В.П.5
Спектрографічний метод оцінювання впливу солей важких металів на розвиток рослин
Відьмаченко А.П.11
Особливості будови поверхні Церери
Козак П.М.22
Застосування статистичних методів при обробці телевізійних спостережень метеорів
Відьмаченко А.П.28
Зміни фотометричної активності хмарного шару Юпітера знову стають періодичними
Михальчук В.В.35
Структура календарного сонячного циклу
Зацерковний В.І., Тустановська Л.В., Кобрін О.В.40
Транспортні проблеми сучасних міст
Іщенко М.В.48
Оцінка швидкостей за даними ГНСС-спостережень в Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України для подальших геодинамічних досліджень
Беленок В.Ю., Деркач Д.І., Руль Н.В.54
Використання аерокосмічних методів та методів обробки даних дистанційного зондування Землі для екологічного моніторингу Каховського водосховища