Редакційна колегія

Головний редактор

В. Шмаров, д.т.н., директор Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету (Україна)

Заступники головного редактора

О. Коноваленко, д.ф.-м.н., академік НАН України, Радіоастрономічний Інститут НАН України
О. Марченко, д.ф.-м.н., Національний університет “Львівська політехніка” (Україна)

Відповідальний секретар

О. Железняк, д.ф.-м.н., Національний авіаційний університет (Україна)

Члени редакційної колегії

С. Андрієвський, д.ф.-м.н., Одеський національний університет (Україна)
I. Бєльська, д.ф.-м.н., Харківський національний університет (Україна)
А. Відьмаченко, д.ф.-м.н., Головна астрономічна обсерваторія НАН України
Р. Гершберг, д.ф.-м.н., Кримська астрофізична обсерваторія (Україна)
А. Гулієв, д.ф.-м.н., Шемахінська астрофізична обсерваторія (Азербайджан)
В. Гусинін, д.ф.-м.н., Інститут теоретичної фізики НАН України
В. Денисюк, д.ф.-м.н., Національний авіаційний університет (Україна)
П. Зазуляк, д.ф.-м.н., Національний університет “Львівська політехніка” (Україна)
В. Захожай, д.ф.-м.н., Харківський національний університет (Україна)
В. Івченко, д.ф.-м.н., Київський національний університет (Україна)
М. Кисельов, д.ф.-м.н., Кримська астрофізична обсерваторія (Україна)
О. Кривов, д.ф.-м.н., Йєнський університет (Німеччина)
В. Мельник, д.ф.-м.н., Радіоастрономічний Інститут НАН України
М. Міщенко, д.ф.-м.н., Ґоддардівський інститут космічних досліджень (США)
С. Мостовий, д.ф.-м.н., Національний авіаційний університет (Україна)
К. Холшевнiков, д.ф.-м.н., Санкт-Петербурзький державний університет (Росiя)
А. Чернін, д.ф.-м.н., Московський державний університет (Росія)