Редакція журналу

Заступник головного редактора

О. О. Железняк, проф., д.ф.-м.н., Національний авіаційний університет (Україна)

Відповідальний секретар

Ю. І. Великодський, ст. дослідник, к.ф.-м.н., Національний авіаційний університет (Україна)

Технічний секретар

А. О. Терещенко, к.ф.-м.н., Національний авіаційний університет (Україна)

Адреса редакції: 03058, Київ, проспект Космонавта Комарова 1, Національний авіаційний університет, каб. 3-524

Телефон: (044)-406-7995

E-mail: astro@nau.edu.ua