Редакція журналу

Головний редактор

О. О. Железняк, проф., д.ф.-м.н., Національний авіаційний університет (Україна)

Відповідальний секретар

Ю. І. Великодський, ст. дослідник, к.ф.-м.н., Національний авіаційний університет (Україна)

Технічний секретар

А. О. Терещенко, к.ф.-м.н., Національний авіаційний університет (Україна)

E-mail адреса редакції: astro@nau.edu.ua