Вісник Астрономічної школи, 2017, том 13, № 1, с. 22–27

https://doi.org/10.18372/2411-6602.13.04
Завантажити PDF
УДК 523.68; 520.373; 521.95; 521.96

Застосування статистичних методів при обробці телевізійних спостережень метеорів

Козак П.М.

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 3

Реферат

Приведено ідею та приклади реалізації застосування статистичного підходу для обчислення кінематичних параметрів метеора при базисних телевізійних спостереженнях. Даний підхід включає генерацію випадкових чисел у відповідності до статистичних розподілів виміряних екваторіальних координат метеора та дозволяє побудувати відповідні розподіли для всіх шуканих кінематичних параметрів космічної частинки. Отримані статистичні розподіли кінематичних характеристик метеора можуть бути використані не лише для встановлення похибок обчислюваних параметрів, але і уточнення їх середніх значень.

Ключові слова: метеори; кінематика метеорів; телевізійні спостереження метеорів; статистична обробка даних

Перелік посилань

  1. Валеев С.Г. Регрессионное моделирование при обработке наблюдений. – М.: Наука, 1991. – 272 с.
  2. Дейч А.Н. К вопросу о редукции фотографических положений при произвольном оптическом центре // Астрономический журнал. – 1965. – Т. XLII, 5. – С.1114–1116.
  3. Козак П.Н. Анализ методов и точность определения экваториальных координат при цифровой обработке телевизионных наблюдений метеоров // Кинематика и физика небесных тел. – 2002. – Т. 18, № 5. – С.471–480.
  4. Козак П.Н. Векторный метод определения параметров траектории и элементов гелиоцентрической орбиты метеора для телевизионных наблюдений // Кинематика и физика небесных тел. – 2003. – Т. 19, № 1. – С.62–76.
  5. Курс астрофизики и звездной астрономии. Т.1 / Под ред. А.А. Михайлова. – М.: Наука, 1973. – 608 с.
  6. Cepleha Z. Geometric, dynamic, orbital, and photometric data on meteoroids from photographic fireball networks // Bull. Astron. Inst. Czech. – 1987. – № 38. – P.222–234.
  7. Kozak P. “Falling Star”: Software for Processing of Double-Station TV Meteor Observations // Earth, Moon, and Planets. – 2008. – Vol. 102, № 1–4. – P.277–283. https://doi.org/10.1007/s11038-007-9223-x
  8. Kozak P.M., Rozhilo A.A., Taranukha Y.G. Some features of digital kinematic and photometrical processing of faint TV meteors // Proc. Meteoroids 2001 Conf., Swedish institute of space physics, Kiruna, Sweden, 6–10 August 2001 (ESA SP-495, November 2001). – P.337–342.

Завантажити PDF