Інструкція для авторів

Стаття подається в двох примірниках англійською, українською або російською мовою. До рукопису варто додати направлення наукової установи, у якій виконана робота, підписане керівником. Перший примірник рукопису повинен бути підписаний всіма авторами. Варто зазначити повні імена всіх авторів, телефон, e-mail, адресу, за якою редакція може вести листування.

Послідовність розташування матеріалу в статті повинна бути такою:

Перераховану вище інформацію необхідно подати англійською, українською та російською мовами (окрім тексту статті). Текст статті може бути англійською (рекомендується), українською або російською мовою.

Анотація повинна мати обсяг не менше 1800 знаків та коротко повторювати структуру статті (наприклад: Вступ, Дані та методи, Результати та обговорення, Висновки).

Максимальний обсяг статті для запрошених лекторів – 16 стор., для інших авторів – 8 стор. (формат А4, ≈30 рядків на сторінці, ≈65 знаків у рядку), включаючи таблиці і рисунки; кількість рисунків - не більше одного на 3 сторінки тексту.

В кінці статті окремим розділом Подяки (Acknowledgements) рекомендується вказати джерела фінансування, завдяки яким виконано дослідження, та висловити подяку особам за внесок в публікацію.

Формули і літерні позначення набираються в звичайному стилі: змінні - курсивом; вектори і матриці - напівжирним прямим шрифтом; основні функції - прямим шрифтом. При виборі одиниць фізичних величин бажано дотримуватися СІ.

Таблиці і рисунки повинні мати порядкові номери та назви, а також супроводжуватись посиланнями в тексті.

Список літератури нумерується в алфавітно-хронологічному порядку по прізвищах авторів (спочатку кириличний алфавіт, потім – латинський). Прізвище редактора книги (при відсутності прізвищ авторів на титульній сторінці) розміщуються після заголовка; у списку літератури такі видання розташовуються за алфавітом заголовка. Якщо стаття написана п'ятьма і більше авторами, вказуються тільки перші три, після чого ставиться «та ін.» (“et al.”). Бібліографічний опис повинен відповідати титульній сторінці видання і робиться мовою оригіналу. Для статей обов'язково вказуються назва видання, рік, том, номер, початкова і кінцева сторінки; для монографій – повна назва, місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок. Для оформлення англомовного списку літератури рекомендується використовувати APA-стиль. У тексті посилання дається порядковим номером у квадратних дужках (наприклад, [2]). Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. Якщо стаття написана не англійською мовою, то список літератури має бути продубльований латиницею (це необхідно для індексації наукометричними базами).

Статтю необхідно надіслати електронною поштою на адресу astro@nau.edu.ua. Стаття має бути оформлена в форматі LaTeX або Microsoft Word. При оформленні статті в LaTeX слід використовувати стандартний клас article та уникати використання нестандартних пакетів. Рисунки подаються у вигляді окремих файлів у форматі .eps або в одному з популярних растрових форматів. Рисунки повинні бути якісними чорно-білими або в градаціях сірого зображеннями (можна додати кольорові рисунки для електронної версії журналу); розмір рисунків 80-160 мм; по можливості слід якнайменше використовувати відскановані зображення. Рекомендується пересилати статтю у вигляді архіву.

Автору слід рекомендувати редколегії потенційних рецензентів (до п'яти осіб), вказати їх контактні дані. Частина потенційних рецензентів може бути членами редколегії. Редколегія залишає за собою право призначати рецензентів не із запропонованого списку.

Рукописи, оформлені без врахування перерахованих правил, не розглядаються. Прорецензовані статті, повернуті автору для виправлення і не отримані редакцією протягом трьох місяців, вважаються відхиленими.

Плата за публікацію вноситься авторами після прийняття статті до друку в розмірі 30 гривень за 1000 друкованих знаків. Публікація рисунків – безкоштовна.