Про журнал

Науковий журнал «Вісник Астрономічної школи» видається кафедрою аерокосмiчної геодезiї Нацiонального авiацiйного унiверситету, Iнститутом астрономiї Харкiвського нацiонального унiверситету, Нацiональним унiверситетом «Львiвська полiтехнiка» за пiдтримкою Української астрономiчної асоцiацiї.

У журналi друкуються оглядовi та оригiнальнi статтi з астрономiї, астрофiзики, космiчної геодезiї, дистанцiйних аерокосмiчних дослiджень, геоiнформатики, а також з iсторiї та методики викладання астрономiї i геодезiї. Також журнал публікує рецензовані статті за матеріалами доповідей на конференції «Астрономiчна школа молодих вчених. Актуальні проблеми астрономії і космонавтики».

Журнал 24.07.2000 р. зареєстровано в Мiжнародному центрi перiодичних видань (ISSN International Centre, Париж). Журнал був фаховим до 23.02.2016 р. згiдно постанов президiї ВАК України вiд 14.11.2001 р. №2-05/9 та 23.02.2011 р. №1-05/2.

Доступ

«Вісник Астрономічної школи» є журналом відкритого доступу.

Періодичність

Журнал виходить 2 рази на рік (у жовтні та грудні).

Рецензування

Усі наукові статті, що подані до публікації у «Вісник Астрономічної школи», проходять «подвійне сліпе рецензування» (рецензент не знає автора статті, і, відповідно, автор не знає рецензента) принаймні двома спеціалістами, обраними редколегією: один - із складу редколегії та один незалежний спеціаліст.

Авторські права

Автори статей гарантують, що їх робота не порушує жодних існуючих авторських прав та відшкодуватимуть видавцю усі збитки у випадку порушення такої гарантії. Для полегшення поширення та використання опублікованих матеріалів вони становяться правовою власністю видавця «Вісника Астрономічної школи», якщо не узгоджено інше.

Політика академічної етики

Редакція «Вісника Астрономічної школи» дотримується рекомендацій COPE (Committee on Publication Ethics) та правил академічної етики, викладених у роботі Miguel Roig (2003, 2006) “Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices. A guide to ethical writing”. Редакція пропонує авторам, рецензентам і читачам прямо слідувати цьому керівництву, щоб уникнути помилок в науковій літературі.

Тип ліцензії

BY-NC-ND 4.0. Ця ліцензія дозволяє користувачам копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі. Ліцензіар не може відкликати ці дозволи поки ви дотримуєтесь умов ліцензії. Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує вас або ваше використання твору. Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей. Якщо ви реміксуєте, трансформуєте, засновуєте свій твір на матеріалі, ви не можете розповсюджувати модифікований матеріал.