Вісник Астрономічної школи, 2016, том 12, № 1

Гайгель Ю.І., Зазуляк П.М.1
Деякі результати дослідження моделей гравітаційного поля Місяця
Козак П.М.7
Аномальні фотометричні прояви в слабких метеорах за телевізійними спостереженнями в Києві
Відьмаченко А.П.14
Активність процесів на видимих поверхнях тіл Сонячної системи
Відьмаченко А.П.27
Періодичні зміни активності процесів в атмосфері Юпітера
Зацерковний В.І., Богославський М.Д.38
Моделювання підтоплень територій населених пунктів за допомогою геоінформаційних технологій
Кобзар О.В.44
Особливості відкриття екзопланет в екліптиці зірок сузір'їв нашої Галактики на прикладі ідентифікації сьомого транзиту в кривій блиску від зірки KOI-351
Михальчук В.В.49
Довгоперiодичнi календарнi мiсячно-сонячнi цикли
Семенів О.В.53
Аналіз інформативних компонент для оцінювання концентрації біохімічних параметрів рослинності за спектром відбиття
Гебрин-Байди Л.В., Беленок В.Ю., Железняк О.О., Ніколаєнко М.І.57
Використання космічної спектрофотометрії для дистанційного визначення фізико-хімічних властивостей ґрунтів ландшафтних зон Закарпаття
Денисюк В.П., Негоденко О.В.62
Тригонометричні сплайни та їх застосування для розв'язання деяких задач небесної механіки
Кузнецова Ю.Г., Крушевська В.М., Захожай О.В., Мацяка А.М., Відьмаченко А.П., Шляхецькая Я.О., Андрєєв М.В., Романюк Я.О.67
Дослідження екзопланет та протопланетних дисків в Головній астрономічній обсерваторії НАН України
Чурюмов К.І., Стєклов А.Ф., Відьмаченко А.П., Дашкієв Г.Н.72
«Єдина мережа Чурюмова»: нові завдання астрономічним обсерваторіям для захисту суспільства
Путренко В.В.77
Інтелектуальний аналіз земного покриву території України на основі даних Globeland 30