Вісник Астрономічної школи, 2014, том 10, № 1

Відьмаченко А.П., Мороженко О.В.6
Дослідження планет земного типу космічними апаратами
Криводубський В.Н.20
Походження і генерація магнітних полів небесних тіл
Чурюмов К.І.31
Зближення космічного апарату Розетта з ядром комети 67Р/Чурюмова–Герасименко – перші наукові результати
Чурюмов К.І., Стєклов А.Ф., Відьмаченко А.П., Стєклов Е.А.37
Сліди на небі: класифікація і результати регулярних спостережень сутінкових болідів
Зацерковний В.І.43
Розробка підходів щодо забезпечення ГІС в управлінні територіями точними і актуальними даними за рахунок використання віртуальної фотоприймальної матриці
Зацерковний В.І., Сивик Д.О., Бабич О.А.51
Аналіз розвитку відкритих настільних ГІС
Зацерковний В.І., Гебрин Л.В., Комарова У.Ю., Кривоберець С.В.56
Впровадження геоінформаційних технологій в агрохімічний моніторинг земельних ресурсів (на прикладі Чернігівської області)
Градиський А.В., Коптєва О.М.62
Густина енергії і тиск всесвіту Стефані з випромінюванням та від'ємною просторовою кривизною
Михальчук В.В.66
Довгоперіодичність у реальному місячно-сонячному циклі
Семенів О.В.70
Оцінювання біохімічних компонент в рослинності на основі методів статистичного навчання та даних дистанційного зондування
Бурачек В.Г., Беленок В.Ю., Мамонтова Л.С.75
Спосіб визначення висоти фотографування при дистанційному зондуванні
Гладілін В.М., Гончаренко О.С., Шудра Н.С.79
Моделювання імовірності розподілу кутових нев'язок в мережі тріангуляції