Вісник Астрономічної школи, 2014, том 10, № 1, С. 56–61

Завантажити PDF

УДК 631.4:004

Впровадження геоінформаційних технологій в агрохімічний моніторинг земельних ресурсів (на прикладі Чернігівської області)

Зацерковний В.І., Гебрин Л.В., Комарова У.Ю., Кривоберець С.В.

Реферат

У статті розглянуті переваги використання ГІС в аналізі ґрунтів. Проілюстровані доступні програмні засоби, використовувані для просторового аналізу. Наведені можливості реалізації переходу від традиційних ґрунтових карт до геобаз даних, що відкриває широкі перспективи для оперативного оновлення існуючих ґрунтових карт, а також для сполученого аналізу ґрунтово-ресурсної інформації з інформацією про рельєф, клімат та інших компонентах земельних ресурсів.

Ключові слова: почвенный покров; сельское хозяйство; агроэкологическое состояние почв; экосистема; геоинформационные системы и технологии

Перелік посилань

  1. Зацерковний В.І., Кривоберець С.В., Сімакін Ю.С. Використання геоінформаційних технологій в аналізі ґрунтового покриву // Інженерна геодезія. – № 56. – К.: КНУБА, 2010. – С.162–168.
  2. Зацерковний В.І., Кривоберець С.В., Сімакін Ю.С. Аналіз еколого-економічної збалансованості та природно-ресурсного потенціалу територій за допомогою геоінформаційних технологій // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2010. – № 17(1). – С.301–312.
  3. Зацерковний В.І., Кривоберець С.В., Сімакін Ю.С. Концепція створення системи агроекологічного моніторингу сільськогосподарських угідь Чернігівської області за допомогою ГІС // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Збірник наукових праць Західного геодезичного тов-ва УТГК. – Вип. 2(22). – Львів.: Вид-во нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2011. – С.176–181.
  4. Бурачек В.Г., Железняк О.О., Зацерковний В.І. Основи ГІС. – Ніжин: ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 512 с.
  5. Бурачек В.Г., Железняк О.О., Зацерковний В.І. Геоінформаційний аналіз просторових даних. – Ніжин: ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 440 с.

Завантажити PDF