Вісник Астрономічної школи, 2014, том 10, № 1, С. 43–50

Завантажити PDF

УДК 681.518:338.24

Розробка підходів щодо забезпечення ГІС в управлінні територіями точними і актуальними даними за рахунок використання віртуальної фотоприймальної матриці

Зацерковний В.І.

Реферат

В статті розглянута проблема забезпечення ГІС в управлінні територіями точними і актуальними даними за допомогою віртуальної фотоприймальної матриці.

Ключові слова: ГИС; дистанционное зондирование; разрешающая способность; субпиксель

Перелік посилань

  1. Бурачек В.Г., Железняк О.О., Зацерковний В.І. Основи ГІС. – Ніжин: ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 512 с.
  2. Козодеров В.В., Кондранин Т.В. Методы оценки состояния почвенно-растительного покрова по данным оптических систем дистанционного аэрокосмического зондирования. – М.: МФТИ, 2008. – 222 с.
  3. Super-resolving imaging system / Mendlovic D., Zalevsky Z., Konforti N., Marom E., Shabtay G., Levy U., Karako S. / United States Patent No 6,344,893. – 05.02.02.
  4. European Patent No 1 821 120. Optoelectronic device and method for its operation / Waslowski K., Merettig G. – 16.02.07.
  5. Патент України на винахід 97889, МПК (2011) G01C 11/01. Спосіб цифрового аерокосмічного знімання / Беленок В.Ю., Бурачек В.Г., Зацерковний В.І., Нисторяк І.О., Попов М.О., Станкевич С.А.; патентовласники Беленок В.Ю., Бурачек В.Г., Нисторяк І.О., Зацерковний В.І., Попов М.О., Станкевич С.А. – № 97338; заявл. 09.09.10; опубл. 12.03.12, Бюл. № 6.

Завантажити PDF