Вісник Астрономічної школи, 2011, том 7, № 2

Александров А.Б., Багуля А.В., Владимиров М.С., Гончарова Л.А., Івлієв А.І., Калініна Г.В., Кашкаров Л.Л., Коновалова Н.С., Окатьєва Н.М., Полухіна Н.Г., Русецький А.С., Старков Н.І., Царьов В.А.145
Метеорити як природні детектори дуже важких ядер галактичних космічних променів: деякі аспекти експериментального вивчення треків
Алексєєв В.А., Горін В.Д., Кашкаров Л.Л., Устинова Г.К.150
Астероїд головного поясу 3628 Boznemcova як можливе джерело LL6-хондритів
Асанов М.М., Кожохіна О.В., Лінчевський І.В., Скрипець А.В., Тронько В.Д.155
Фотополяриметричний метод визначення параметрів поляризаційного випромінювання
Багров А.В., Болгова Г.Т., Карташова А.П., Лєонов В.А., Сорокін Н.А.161
Модельна оцінка кутових розмірів радіації молодих метеорних потоків
Багров А.В., Болгова Г.Т., Карташова А.П., Леонов В.А., Сорокін Н.А.166
Моделювання формування широких метеорних потоків в результаті багатоетапного розпаду кометних ядер
Багров А.В., Болгова Г.Т., Карташова А.П., Леонов В.А., Сорокін Н.А.171
Дослідження спалахової активності комет як основа для виявлення міжпланетних метеорних потоків
Белєвцев Р.Я., Чурюмов К.І., Соботович Е.В., Співак С.Д., Блажко В.І., Солоненко В.І., Шехунова С.Б., Стадниченко С.Н.175
Хімічний та мінеральний склад частинок яскравого боліда EN171101 «Тур'ї Ремети» у Закарпатті
Белєвцев Р.Я.179
Про термодинамічну модель Землі
Бережний A.A., Чурюмов K.I., Баранський O.Р., Шевченко В.В., Бучаченко A.A., Чурюмова T.K., Клещонок В.В., Козлова E.A., Пономаренко В.О., Столяров A.В., Творун O.В.185
Поведінка атомів Na у місячній екзосфери під час дії метеорних потоків
Івлієв А.І., Калініна Г.В., Кашкаров Л.Л., Полухіна Н.Г., Царьов В.А.190
Палласіти: опромінення космічними променями та ударно-теплова історія за даними трекових і термолюмінесцентних досліджень
Бронштен В.А., Чурюмов К.І., Пономаренко В.А., Кручіненко В.Г., Чурюмова Т.К., Мозговой А.В., Мозгова О.М., Сербова М.І.195
Каталог і діаграми Гротріана для ліній мультиплет заліза FeI і FeII, що спостерігаються у метеорних і кометних комах
Бурачек В.Г., Зацерковний В.І., Беленок В.Ю.202
Аналіз вимог до точності аерокосмічних знімків та цифрових карт і розробка підходів щодо їх підвищення
Чурюмов К.І., Чубко Л.С., Пономаренко В.О.208
Оптичні спектри комет
Чурюмов К.І., Клещонок В.В., Баранський О.Р., Пономаренко В.О.221
Морфологічні особливості пилових джетів в комі комети 81Р/Вілда 2
Чурюмов К.І., Кручиненко В.Г., Чубко Л.С., Кучеров А.П., Чурюмова Т.К., Пономаренко В.А.225
Уточнення місця падіння мідного імпактора на ядро комети 9Р/Темпеля 1 і підтвердження розмірів штучного кратеру, що утворився на ядрі
Гулієв А.С., Чурюмов К.І., Поладова У.Д., Чубко Л.С.227
Обчислення фізичних параметрів 100 довгоперіодичних комет 1980–2004 рр. з урахуванням їх елонгації від Сонця
Коваленко Н.С., Чурюмов К.І., Бабенко Ю.Г.230
Орбітальна еволюція комет 95Р/Хірон, 39Р/Отерма, 29Р/Швассмана–Вахмана 1 і 33-х Кентаврів
Коваленко Н.С.234
Статистичні розподіли орбітальних елементів Кентаврів
Кручиненко В.Г., Чурюмов К.І., Чурюмова Т.К., Мельник О.К.241
Теплові вибухи кометних ядер в атмосфері Землі
Куликова Н.В., Тищенко В.І.245
Розвиток спалаху блиску комети Холмса – модель та спостереження
Маркіна А.К., Скоблікова Л.Я.252
Метеорні частинки із неявно вираженими гіперболічними орбітами
Маслюх В.О., Гнатик Б.І.258
Космічні промені від вибухів Гіпернових
Таращук В.П.262
Астероїди та комети – столітній ювілей відкриттів, спостережень та досліджень в Криму
Терентьєва А.К., Барабанов С.І.271
Комплекси малих тіл в Сонячній системі
Вальтер А.А.277
Астроблеми: темпи відкриття, просторово- віковий розподіл, Іллінецький приклад
Дробишевський Е.М.285
І.С.Астапович та кометна природа Тунгуського метеорита 1908 року
Терентьєва О.К., Чурюмов К.І.294
Життя і наукова діяльність професора астрономії Ігоря Станіславовича Астаповича (1908–1974)
Смирнов В.А.304
Спогади про вчителя – Ігоря Станіславовича Астаповича
Чурюмов К.І.311
Четверта міжнародна конференція «Комети, астероїди, метеори, метеорити, астроблеми і кратери» (КАММАК–2008)