Вісник Астрономічної школи, 2016, том 12, № 2, С. 185–189

Завантажити PDF

УДК 528.48

Моделі визначення деформацій

Гладілін В.М.

Реферат

В останні роки розроблено багато функцій для одержання значень деформацій, які в більшості своїй виникають за рахунок осідань споруд і промислового обладнання. Деякі автори вказують на такі розширені математичні функції, які апроксимують деформації, як на загальні методи визначення деформацій. У статті розглянуті моделі деформацій як фізичні процеси. При порівнянні статичної, кінематичної та динамічної моделей було встановлено, що динамічна модель найбільш достовірно і повно відображає деформації споруд і промислового обладнання.

Ключові слова: деформации; статическая; кинематическая и динамическая модели

Перелік посилань

  1. Гладілін В.М. Деформації технологічного обладнання // Інженерна геодезія. – 1999. – Вип. 41. – С.31–38.
  2. Гладілін В.М. Вимірювання деформацій радіохвильовими методами // Інженерна геодезія. – 2000. – Вип. 43. – С. 72–75.
  3. Гладілін В.М., Ремішевський О.Л. Швидкість та прискорення деформаційного процесу // Інженерна геодезія. – 2001. – Вип. 45. – С.56–59.
  4. Гладілін В.М., Біляга О.В. Визначення деформацій технологічного обладнання при періодичному навантаженні у часі // Інженерна геодезія. – 2002. – Вип. 46. – С.68–74.
  5. Гладілін В.М., Чуланов П.О. Дослідження моделі деформаційного процесу технологічного обладнання // Інженерна геодезія. – 2002. – Вип. 48. – С.70–77.
  6. Гладілін В.М. Побудова системи автоматизованого визначення деформацій технологічного обладнання // Інженерна геодезія. – 2004. – Вип. 50. – С.34–37.
  7. Гладілін В.М., Чуланов П.О. Застосування теорії графів для дослідження деформацій промислового обладнання // Інженерна геодезія. – 2005. – Вип. 51. – С.77–82.
  8. Гладілін В.М., Чуланов П.О., Шудра Н.С. Визначення моделі зміщення точок технологічного обладнання при деформаційних процесах // Інженерна геодезія. – 2015. – Вип. 62. – С.44–55.
  9. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: учебн. пособ. Для вузов. В 10 т. Т.1. Механика. 5-е изд., стереот. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 224 с.
  10. Скурихин В.И., Шифрин В.Б., Дубровский В.В. Математическое моделирование. – К.: Техніка, 1983. – 270 с.

Завантажити PDF