Вісник Астрономічної школи, 2012, том 8, № 2

Захожай В.А., Бабенко М.О.108
Навколосонячне зоряно-субзоряне оточення. II. Класифікація та визначення основних характеристик
Захожай В.А., Бабенко М.О.119
Навколосонячне зоряно-субзоряне оточення. III. Статистичні зв'язки та функції розподілу
Железняк О.О., Терещенко А.О.129
Рівновага та стійкість тонкого тора в гравітаційному полі галактики
Відьмаченко А.П.136
Магнітне поле планет, супутників і астероїдів
Чурюмов К.І.149
Каталог 59 комет, які проходять перигелії своїх орбіт в 2013 р.
Сидоренко М.В., Марченко В.В.153
Чисельне моделювання процесу прискорення заряджених частинок в турбулентній замагніченій плазмі
Тугай А.В., Василенко А.А., Заєць Т.А.160
Рентгенівські спектри АЯГ з сильними емісійними лініями
Вовк В.С., Калюжний М.А., Козирєв Є.С., Шульга О.В.166
Автоматична обробка радіосигналів при спостереженні метеорів методом загоризонтного зондування
Навроцький Ю.Є.171
Дистанційна оцінка пористості поверхні деяких астероїдів
Чурюмов К.І., Бережний О.О., Пономаренко В.О., Баранський О.Р., Чурюмова Т.К., Клещонок В.В., Мозгова А.М., Коваленко Н.С., Шевченко В.В., Козлова Е.А., Пахомов Ю.В., Велікодський Ю.І.175
Спостереження нестаціонарної атмосфери Місяця та деякі її параметри
Зацерковний В.І.182
Концепція побудови регіональної геоінформаційної системи Чернігівської області
Чурюмов К.І., Пономаренко В.О., Клещонок В.В., Баранський О.Р., Лук'яник І.В.195
Люмінесцентний континуум та пробіги батьківських та дочірніх молекул в комі комети C/2009 K5 (McNaught) за спектральними спостереженнями в березні–квітні 2010 року
Радченко К.O.200
Про походження ретроградних супутників планет
Шавловський В.І.209
Аналіз сонячних фазових функцій супутника Юпітера Калісто
Шпак А.В.212
Порівняльний аналіз методів класифікації лісів гірської місцевості за матеріалами знімання супутника RapidEye