Вісник Астрономічної школи, 2020, том 16, № 2, с. 43–47

https://doi.org/10.18372/2411-6602.16.07
Завантажити PDF
УДК 523.68

Фізичні характеристики космічного вторгнення

Жиляєв Б.Ю., Відьмаченко А.П., Стєклов О.Ф.

Головна астрономічна обсерваторія НАН України, 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 27

Реферат

У цій роботі представлено приклад застосування теоретичних розробок з деяких питань фізики космічних вторгнень. Вплив коливань яскравості та «хитання» в метеорному сліді, який ми виявили, дозволяє отримати оцінки деяких характеристик метеора шляхом вимірювання частоти змін яскравості в сліді (fc) та метеороїдних коливань (fm), якщо його швидкість і висота відомі. На основі запропонованої «техніки налаштування» можна визначити характеристики метеора при односторонніх спостереженнях. Для цього ми встановили початкові параметри для моделі метеороїдної динаміки за збігом розрахункових та виміряних значень частот fc та fm. Наше моделювання дозволяє нам знайти висоту, на якій співвідношення частот fc/fm збігається зі значенням, виявленим при вибуху метеороїда. Використовуючи цю «техніку налаштування» та припускаючи мінеральний склад метеора, ми знайшли оцінки для початкової швидкості 21 км/с та маси 850 кг метеороїда, який досяг критичного значення поверхневої швидкості на висоті близько 20,9 км приблизно за 7,9 с із залишковою масою близько 13,9 кг та залишковою швидкістю близько 10,9 км/с. В цей момент метеороїд вибухнув.

Ключові слова: космічні вторгнення, астрономічні спостереження, фотометрія, метеори

Перелік посилань

 1. Prandtl L. // Uspekhi Fizicheskikh Nauk. – 1925. – Vol. V, No. 1–2. – P.1–27.
 2. Zhilyaev B.E., Vidmachenko A.P., Steklov A.F. et al. The physics of space intrusions. I. Features of the trajectories // Astron. School's Report. – 2020. – Vol. 16, No. 1. – P.8–15. https://doi.org/10.18372/2411-6602.16.02
 3. Betz A. Introduction to the Theory of Flow Machines. – Oxford, Pergamon Press, 1966.
 4. Slyuta E.N. Physical and Mechanical Properties of Stone Meteorites // Astronomical Bulletin. – 2017. – Vol. 51. – No. 1. – P.72–95.
 5. Collins G.S., Melosh H.J., Marcus R.A. // Meteoritics & Planetary Science. – 2005. – Vol. 40, No. 6. – P.817–840. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2005.tb00157.x
 6. Downs B. Impact 4A Software. Meteor Atmospheric Flight, 1998. https://www.spaceacademy.net.au/watch/debris/metflite.htm
 7. Popova O.P., Sidneva S.N., Strelkov A.S., Shuvalov V.V. Formation of Disturbed Area Around Fast Meteor Body // Proc. of the Meteoroid 2001 Conf. 6–10 August 2001 (ESA SP-495, November 2001). – P.237–245.
 8. Mehta C., Perez A., Thompson G., et al. // Life. – 2018. – Vol. 8, No. 13. https://doi.org/10.3390/life8020013
 9. Campbell-Brown M.D., Koschny D. // Astron. and Astrophys. – 2004. – Vol. 418. – P.751–758. https://doi.org/10.1051/0004-6361:20041001-1
 10. https://www.express.co.uk/news/science/1361943/nasa-pictures-steve-colourful-lights-aurora-northern-lights-evg
 11. Dashkiev G.N., Zhilyaev B.E., Steklov A.F., et al. Interesting fireball invasion in the sky over Kiev // 50th Lunar and Planetary Science Conference, held 18–22 March, 2019 at The Woodlands, Texas. LPI Contribution No. 2132, id.1195. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019LPI....50.1195D/abstract
 12. Kondratyuk R.R., Zhilyaev B.E., Vidmachenko A.P., et al. Observations of daytime meteors // 20-th Gamow International Astronomical Conference-School “Astronomy and beyond: astrophysics, cosmology and gravitation, high energy physics, astroparticle physics, radioastronomy and astrobiology”, Ukraine, Odessa, August 9–16, 2020. – P.24–25. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020abac.conf...29K/abstract
 13. Mozghovyi O., Kondratyuk R.R., Zhilyaev B., et al. Tropospheric meteors // Astronomy and the present: materials of the IX All-Ukrainian scientific conference, April 13, 2020 / eds.: V.F. Zabolotny, O.V. Mozgovyi. – Vinnytsia: LTD “Tvory”. – P.18–23. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020aspr.conf...18M/abstract
 14. Steklov E.A., Steklov A.F., Vidmachenko A.P., Dashkiev G.N. Observations of Twilight Bolide with Using of “Churyumov Fireball Network” // 48th Lunar and Planetary Science Conference, held 20–24 March 2017, Woodlands, Texas. LPI Co. 1964, id.1327. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017LPI....48.1327S/abstract
 15. Steklov A.F., Zhilyaev B.E., Vidmachenko A.P. Space invasion. As Is // 18-th Gamow Summer School “Astronomy and beyond: astrophysics, cosmology, cosmomicrophysics, astropartickle physics, radioastronomy and astrobiology”. August 12–18, 2018, Odessa, Ukraine. – P.49. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018abac.conf...49S/abstract
 16. Zhilyaev B.E., Steklov A.F., Vidmachenko A.P., et al. Rarefaction waves in meteor traces // 51st Lunar and Planetary Science Conference, held 16–20 March, 2020 at The Woodlands, Texas. LPI Contribution No. 2326, 2020, id.1098. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020LPI....51.1098Z/abstract

Завантажити PDF