Вісник Астрономічної школи, 2020, том 16, № 2, с. 33–37

https://doi.org/10.18372/2411-6602.16.05
Завантажити PDF
УДК 528.946

Web-картографування екологічного забруднення поверхневих вод Львівської області

Согор А.Р., Фис М.М., Бридун А.М., Согор М.А.

Національний університет «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул. Карпінського, 6

Реферат

На екологічний стан поверхневих вод Львівської області впливають тісно пов'язані різноманітні фактори, а саме: забруднення ґрунтів, атмосфери, зміна ландшафтної структури та техногенне перевантаження території, неефективна робота каналізаційно-очисних споруд, не винесення в натуру картографічних матеріалів прибережних захисних смуг і водоохоронних зон, а також їх недодержання, насамперед в населених пунктах, забруднення і засмічення річок побутовими та іншими відходами, трелювання лісу по потоках у гірській місцевості. Ще однією важливою проблемою, що призводить до забруднення поверхневих вод на території області, є відсутність водоохоронних зон та прибережно-захисних смуг водних об'єктів на території області. Відсутність планово-картографічних матеріалів і невизначеність на місцевості меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг призводять до порушень земельного і водного законодавства при їх використанні. На даний час стан водних об'єктів в Україні та, зокрема, у Львівській області знаходиться на незадовільному рівні. Основними проблемами у цій сфері є прогресуючий характер негативного впливу на екологічний стан довкілля та здоров'я людей. Оскільки на даний час не існує жодного картографічного матеріалу, який може візуалізувати проблему забруднення поверхневих вод Львівщини, головною метою цієї роботи було створення інтерактивної карти забруднення поверхневих вод області. Для досягнення цієї мети нами було зібрано та систематизовано геопросторові статистичні картографічні матеріали щодо екологічного стану поверхневих вод Львівщини. Визначено необхідне програмне забезпечення для розробки інтерактивної карти та вивчено його можливості. Розроблено алгоритм завантаження геопросторових даних у створюваний веб-ресурс. Підібрано шаблон аплікацій для створення веб-карт моніторингової мережі поверхневих вод Львівської області та скиду стічних вод за 2017–2018 роки в середовищі «ArcGIS Online». Таким чином, було розроблено дві інтерактивні карти екологічного забруднення поверхневих вод Львівщини в середовищі «ArcGIS Online».

Ключові слова: геопросторові дані; Держгеокадастр; екологічне картографування; забруднення поверхневих вод; інтерактивна карта; середовище «ArcGIS Online»; середовище «Microsoft Office Excel»

Перелік посилань

 1. Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації / Екологія Львівщини 2016. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 127 с.
 2. Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації / Екологічний паспорт Львівської області за 2017 рік. – Львів: СПОЛОМ, 2018. – 170 с.
 3. Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації / Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Львівській області в 2018 році. – Львів: СПОЛОМ, 2019. – 297 с.
 4. Согор А.Р., Ярема Н.П., Геба М.С., Серант О.В. Створення екологічних карт Львівщини за даними моніторингу атмосферного повітря // Молодий вчений. – 2018. – № 6(58). – С.23–27.
 5. Согор А.Р., Ярема Н.П., Бридун А.М., Лех І.П. Створення інтерактивної карти забруднення атмосферного повітря Львівщини // Молодий вчений. – 2019. – № 2(66). – С.303–306.
 6. Ярема Н.П., Серант О.В., Кубрак О.Д., Терех Т.М. Веб-картографування сміттєзвалищ Львівської області // Молодий вчений. – 2019. – № 11(75). – С.167–171.
 7. Ярема Н.П., Марко Т.Б. Забруднення навколишнього природного середовища твердими побутовими відходами на прикладі Львівської області // Екогеофорум 2017. Актуальні проблеми та інновації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 22–25 березня 2017 р.). – Івано-Франківськ, 2017. – С.369–370.
 8. Ярема Н.П., Марко Т.Б., Лозинський В.А. Картографування забруднення навколишнього природного середовища Львівщини твердими побутовими відходами // GeoTerrace-2016: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених (Львів, 15–17 грудня 2016 р.). – Львів, 2016. – С.166–167.
 9. Ярема Н.П., Полюхович Ю.М., Кубрак О.Д., Серант О.В. Створення інтерактивної карти сміттєзвалищ Львівської області // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 4–6 жовтня 2018 р.). – Ужгород, 2018. – C.119–123.
 10. Evans A.E., Mateo-Sagasta J., Qadir M., Boelee E., Ippolito A. Agricultural water pollution: key knowledge gaps and research needs // Current opinion in environmental sustainability. – 2019. – Vol. 36. – P.20–27. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.10.003
 11. Walker D.B., Baumgartner D.J., Gerba C.P., Fitzsimmons K. Surface water pollution // In: Environmental and pollution science. – Academic Press, 2019. – P.261–292. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-814719-1.00016-1
 12. Revitt D.M., Ellis J.B. Urban surface water pollution problems arising from misconnections // Science of the Total Environment. – 2016. – Vol. 551. – P.163–174. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.198
 13. Barinova S. Ecological mapping in application to aquatic ecosystems bioindication: Problems and methods // Int. J. Envir. Sci. Nat. Res. – 2017. – Vol. 3(2). – P.1–7. https://doi.org/10.19080/ijesnr.2017.03.555608
 14. Ponomarenko S., McLennan D., Pouliot D., Wagner J. High Resolution Mapping of Tundra Ecosystems on Victoria Island, Nunavut-Application of a Standardized Terrestrial Ecosystem Classification // Canadian Journal of Remote Sensing. – 2019. – Vol. 45, Issue 5. – P.551–571. https://doi.org/10.1080/07038992.2019.1682980
 15. Lang Y., Song W. Quantifying and mapping the responses of selected ecosystem services to projected land use changes // Ecological Indicators. – 2019. – Vol. 102. – P.186–198. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.02.019

Завантажити PDF