Вісник Астрономічної школи, 2016, том 12, № 2, С. 125–136

Завантажити PDF

УДК 528.855+835

Спектральні дослідження та відбір тестових об'єктів для території України, потенційно придатних для післястартового радіометричного калібрування супутникових оптико-електронних сенсорів

Зєлик Я.И., Чорний С.В., Підгородецька Л.В.

Реферат

Здійснено спектральні дослідження та відбір тестових об'єктів для території України, потенційно придатних для післястартового радіометричного калібрування супутникових оптико-електронних сенсорів на основі архівних супутникових даних та створено відповідний векторний геоінформаційний шар.

Ключові слова: послестартовая калибровка; спутниковый оптико-электронный сенсор; дистанционное зондирование; калибровочный полигон; спектральные исследования; векторный геоинформационный слой

Перелік посилань

 1. Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) (http://earthdata.nasa.gov/data/standards-and-references/processing-levels)
 2. Committee on Earth Observation Satellites (CEOS) (http://www.ceos.org)
 3. Zyelyk Yа.I., Yatsenko V.A., Nabivach V.E., Semeniv O.V., Pidgorodetska L.V. Creation of a Calibration Test Site of Subsatellite Support // Journal of Automation and Information Sciences. – 2013. – 45, Iss. 12. – P.48–65.
 4. Zyelyk Yа.I. Information-technological support of post launch calibration of optoelectronic monitoring sensors of «Sich» space system // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2013. – 5, № 9(65). – P.27–38.
 5. Зелык Я.И. Создание средств и разработка методик послестартовой калибровки оптических средств космического наблюдения космической системы «Сич» // Вісник Астрономічної школи. – 2013. – 9, № 2. – С.93–101.
 6. Зєлик Я.І., Семенів О.В. Створення геоінформаційної бази даних підсупутникового калібрувального полігону // Вісник Астрономічної школи. – 2014. – 10, № 2. – С.115–122.
 7. Зєлик Я.І., Семенів О.В. Геоінформаційна база даних розподіленого контрольно-калібрувального полігону // Вісник Астрономічної школи. – 2015. – 11, № 2. – С.114–121.
 8. Popov M.O., Stankevich S.A., Zyelyk Ya.I., Sklyar S.V., Semeniv O.V. Spectral response in-flight estimation of Sich-2 multispectral satellite system // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2014. – № 1. – С.16–17.
 9. Зєлик Я.І., Чорний С.В., Коваленко О.О. Програмне забезпечення для радіометричного калібрування багатоспектральних оптичних систем дистанційного зондування Землі за перехресним методом // XIV Українська конференція з космічних досліджень. Ужгород, 8–12 вересня 2014 р. Тези доповідей конференції. – Київ: ІКД НАН України та ДКА України, 2014. – С.140.
 10. Попов М.О., Станкевич С.А., Зєлик Я.І., Шкляр С.В., Семенів О.В. Калібрування спектральної чутливості сенсора багатоспектральної супутникової системи «Січ-2» за наземними спектрометричними вимірюваннями: попередні результати // Космічна наука та технологія. – 2012. – 18, № 5. – С.59–65.
 11. LANDNET Sites (CEOS Reference Sites) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://calvalportal.ceos.org/ceos-landnet-sites.
 12. Test Site Catalog [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://calval.cr.usgs.gov/rst-resources/sites_catalog/ceos-reference-sites.
 13. Закон Ламберта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
 14. Petland A. Linear shape from shading // Intl. Comput. Vision. – 1990. – 4. – P.153–162.
 15. Landsat Surface Reflectance Climate Data Records [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pubs.er.usgs.gov/publication/fs20133117.
 16. Landsat Surface Reflectance Climate Data Records [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pubs.usgs.gov/fs/2013/3117/pdf/fs2013-3117.pdf.
 17. Landsat Surface Reflectance Higher-Level Data Products [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://landsat.usgs.gov/landsat-surface-reflectance-high-level-data-products.
 18. EarthExplorer [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://earthexplorer.usgs.gov.
 19. Gurol S., Ozen H., Leloglu U. M., Tunali E. Tuz Golu: New absolute radiometric calibration test site // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 2008. – 37, part B1. – P.35–40.
 20. Questionnaire for information regarding the CEOS WGCV IVOS subgroup Cal/Val test sites for land imager radiometric gain. QA4EO-WGCV-IVO-CSP-008. Tuz Golu. Ver. 2.0, CEOS, 2009. – 37 p.
 21. Зацерковний В.І., Бурачек В.Г., Железняк О.О., Терещенко А.О. Геоінформаційні системи і бази даних: монографія. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 492 с.
 22. ArcGIS 9.0. Начало работы. Руководство пользователя ESRI, New York. – 2004. – 272 с.
 23. ArcGIS 9.0. ArcMap. Руководство пользователя ESRI, New York. – 2004. – 558 с.
 24. ERDAS Field Guide, Technical Documentation ERDAS INC. – Norcross, GA. – 2009. – 824 p.
 25. Підгородецька Л.В., Зєлик Я.І. Детектування посівів озимих культур за супутниковими даними на основі ґрунтово-адаптивного перпендикулярного вегетаційного індексу // Вісник Астрономічної школи. – 2015. – 11, № 1. – С.91–98.

Завантажити PDF