Astronomical School’s Report, 2016, Volume 12, Issue 2, Pages 125–136

Download PDF

UDC 528.855+835

Spectral studies and selection of test sites for the territory of Ukraine, potentially suitable for post launch radiometric calibration of the satellite ectro-optic sensors

Zyelyk Ya.I., Chornyy S.V., Podgorodetska L.V.

Abstract

Spectral studies and selection of the test sites for the territory of Ukraine, potentially suitable for radiometric calibration of satellite post launch electro-optic sensors was carried out. The studies are based on the archival satellite data. The corresponding vector geographic information layer was created.

Keywords: post launch calibration; satellite electro-optic sensor; remote sensing; calibration test site; spectral studies; vector geographic information layer

References

 1. Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) (http://earthdata.nasa.gov/data/standards-and-references/processing-levels)
 2. Committee on Earth Observation Satellites (CEOS) (http://www.ceos.org)
 3. Zyelyk Ya.I., Yatsenko V.A., Nabivach V.E., Semeniv O.V., Pidgorodetska L.V. (2013). Creation of a Calibration Test Site of Subsatellite Support. Journal of Automation and Information Sciences, 48–65.
 4. Zyelyk Ya.I. (2013). Information-technological support of post launch calibration of optoelectronic monitoring sensors of «Sich» space system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(9(65)), 27–38.
 5. Zelyk Ya.I. (2013). Sozdanie sredstv i razrabotka metodik poslestartovoy kalibrovki opticheskikh sredstv kosmicheskogo nablyudeniya kosmicheskoy sistemy «Sich». Astronomical School’s Report, 9(2), 93–101.
 6. Zielyk Ya.I., Semeniv O.V. (2014). Stvorennia heoinformatsiynoyi bazy danykh pidsuputnykovoho kalibruval’noho polihonu. Astronomical School’s Report, 10(2), 115–122.
 7. Zielyk Ya.I., Semeniv O.V. (2015). Heoinformatsiyna baza danykh rozpodilenoho kontrol’no-kalibruval’noho polihonu. Astronomical School’s Report, 11(2), 114–121.
 8. Popov M.O., Stankevich S.A., Zyelyk Ya.I., Sklyar S.V., Semeniv O.V. (2014). Spectral response in-flight estimation of Sich-2 multispectral satellite system. Ukrayins’kyy zhurnal dystantsiynoho zonduvannia Zemli, 2014(1), 16–17.
 9. Zielyk Ya.I., Chornyy S.V., Kovalenko O.O. (2014). Prohramne zabezpechennia dlia radiometrychnoho kalibruvannia bahatospektral’nykh optychnykh system dystantsiynoho zonduvannia Zemli za perekhresnym metodom. XIV Ukrayins’ka konferentsiya z kosmichnykh doslidzhen’. Uzhhorod, 8–12 veresnia 2014 r. Tezy dopovidey konferentsiyi. – Kyyiv: IKD NAN Ukrayiny ta DKA Ukrayiny, 2014., 140.
 10. Popov M.O., Stankevych S.A., Zielyk Ya.I., Shkliar S.V., Semeniv O.V. (2012). Kalibruvannia spektral’noyi chutlyvosti sensora bahatospektral’noyi suputnykovoyi systemy «Sich-2» za nazemnymy spektrometrychnymy vymiriuvanniamy: poperedni rezul’taty. Kosmichna nauka ta tekhnolohiya, 18(5), 59–65.
 11. LANDNET Sites (CEOS Reference Sites) [Elektronny resurs]. Rezhim dostupu: http://calvalportal.ceos.org/ceos-landnet-sites.
 12. Test Site Catalog [Elektronny resurs]. Rezhim dostupu: http://calval.cr.usgs.gov/rst-resources/sites_catalog/ceos-reference-sites.
 13. Zakon Lamberta [Elektronny resurs]. Rezhim dostupu: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
 14. Petland A. (1990). Linear shape from shading. Intl. Comput. Vision., 4, 153–162.
 15. Landsat Surface Reflectance Climate Data Records [Elektronny resurs]. Rezhim dostupu: https://pubs.er.usgs.gov/publication/fs20133117.
 16. Landsat Surface Reflectance Climate Data Records [Elektronny resurs]. Rezhim dostupu: https://pubs.usgs.gov/fs/2013/3117/pdf/fs2013-3117.pdf.
 17. Landsat Surface Reflectance Higher-Level Data Products [Elektronny resurs]. Rezhim dostupu: https://landsat.usgs.gov/landsat-surface-reflectance-high-level-data-products.
 18. EarthExplorer [Elektronny resurs]. Rezhim dostupu: https://earthexplorer.usgs.gov.
 19. Gurol S., Ozen H., Leloglu U. M., Tunali E. (2008). Tuz Golu: New absolute radiometric calibration test site. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 35–40.
 20. Questionnaire for information regarding the CEOS WGCV IVOS subgroup Cal/Val test sites for land imager radiometric gain. QA4EO-WGCV-IVO-CSP-008. Tuz Golu. Ver. 2.0, CEOS, 2009. 37 p.
 21. Zatserkovnyy V.I., Burachek V.H., Zhelezniak O.O., Tereshchenko A.O. (2014). Heoinformatsiyni systemy i bazy danykh: monohrafiya. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia. 492 p.
 22. ArcGIS 9.0. Nachalo raboty. Rukovodstvo pol’zovatelya ESRI, New York (2004). 272 p.
 23. ArcGIS 9.0. ArcMap. Rukovodstvo pol’zovatelya ESRI, New York (2004). 558 p.
 24. ERDAS Field Guide, Technical Documentation ERDAS INC. – Norcross, GA (2009). 824 p.
 25. Pidhorodets’ka L.V., Zielyk Ya.I. (2015). Detektuvannia posiviv ozymykh kul’tur za suputnykovymy danymy na osnovi gruntovo-adaptyvnoho perpendykuliarnoho vehetatsiynoho indeksu. Astronomical School’s Report, 11(1), 91–98.

Download PDF