Вісник Астрономічної школи, 2016, том 12, № 2, С. 190–194

Завантажити PDF

УДК 631.4:004

Нелінійна математична модель економічної родючості грунтів ландшафтних зон Закарпаття

Гебрин-Байди Л.В., Железняк О.О., Терещенко А.О.

Реферат

Розглянуто деякі характеристики сучасного стану ґрунтів ландшафтних зон Закарпаття. Для оцінювання ефективності використання земель сільськогосподарського призначення в Закарпатті запропоновано нелінійну математичну модель залежності економічної родючості ґрунтів від затрат на вирощування сільськогосподарських культур. Проведено оцінку ефективності використання земель сільськогосподарського призначення Закарпатської області України у трьох ландшафтних зонах області за традиційними для них сільськогосподарськими культурами.

Ключові слова: нелинейная зависимость; математическая модель; сельскохозяйственные культуры; урожайность; экономическое плодородие; ландшафтные зоны; почвы

Перелік посилань

  1. Волков С.Н. Экономическая эффективность внутрихозяйственного землеустройства: учеб. пособие – Moscow: Московский институт инженеров землеустройства, 1990. – 125 с.
  2. Волков С.Н. Экономика землеустройства. – М: Колос, 1996.
  3. Гебрин Л.В. Ефективність використання земельно-ресурсного потенціалу в Україні // Тези міжнародної наукової конференції «Астрономічна школа молодих учених», 15–17 травня 2012 р., Кам'янець-Подiльський. – 2012. – С.14–16.
  4. Харченко О.В. Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 283 с.
  5. Голуб А.А., Струков Е.Б. Экономика природных ресурсов. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 319 с.
  6. Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians, 2003. The Fifth Ministerial Conference «Environment for Europe», Kiev, 22 May 2003. – http://www.carpathianconvention.org/text-of-the-convention.html.
  7. Головне управління статистики у Закарпатській області. – http://www.uz.ukrstat.gov.ua/index2014.html.
  8. Perelet R., 1995. Economics and Environment. Organization of Economic Cooperation and Development, Harvard Institute for International Development, Moscow.
  9. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 639 с.

Завантажити PDF