Вісник Астрономічної школи, 2016, том 12, № 2, С. 147–152

Завантажити PDF

УДК 528.7

Дослідження можливостей використання картографічного матеріалу Google Earth для створення геоінформаційної платформи

Бурак К.О., Дорош Л.І.

Реферат

У даній статті проведено дослідження спотворень картографічної проекції, яка використовується в електронному джерелі Google Earth для подальшої оцінки можливості використання картографічного матеріалу при розв'язанні картографічних задач.

Ключові слова: Google Earth; искажение картографических проекций

Перелік посилань

 1. Андрианов В.Ю., Кошмарев А.В., Кузнецов В.М. Структура, правила и порядок цифрового описания пространственных метаданных // Пространственные данные. – 2007. – № 1.
 2. Баран П.І., Міцкевич Н.А., Олексій І.І., Примак Л.В., Примак О.В., Сулима В.О., Сушко В.Г. Про використання космічних знімків для кадастру земель та великомасштабного картографування // Вісник геодезії і картографії. – 2006. – № 6. – С.31–37.
 3. Барладін О.В., Миколенко Л.І.Використання даних дистанційного зондування Землі для створення актуальних електронних ресурсів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – № 21. – С.162–166.
 4. Бурак К.О., Дорош Л.І. Дослідження можливостей використання матеріалів космознімання для визначення площ // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – № 30. – С.162–166.
 5. Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 316 с.
 6. Вахрамеева Л.А. Картография: учебник для вузов. – М.: Недра, 1981. – 224 с.
 7. Каврайский В.В. Общая теория картографических проекцій: Избранные труды: том 2. – М.: Изд. «Гидрограф. служба ВМФ», 1958. – 312 с.
 8. Косарєв М.В., Ясенев С.О.. Космічні знімки як фундаментальна основа картографічних матеріалів та геоінформаційних систем // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2011. – № 19. – С.42-45.
 9. Рябчій В.А., Рябчій В.В., Трегуб Ю.Є. Основи теорій спотворень: навчальний посібник. – ДНГУ, 2004. – 96 с.
 10. Сайт «Геопортал роскосмоса» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geoportal.ntsomz.ru
 11. Сайт «Електронні карти Google для вимірювання площ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.3planeta.com
 12. Сайт «Wikipedia» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/DigitalGlobe
 13. Сайт «Wikipedia» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/DigitalGlobe
 14. Сайт «DigitalGlobe» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dg-cms-uploads-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/158/DGCS_UserGuide_GoogleEarth.pdf
 15. Сайт «TVIS» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tvis.com.ua/

Завантажити PDF