Astronomical School’s Report, 2016, Volume 12, Issue 2, Pages 147–152

Download PDF

UDC 528.7

Study of possibilities of Google Earth cartographic data usage for creation of a geoinformation platform

Burak K.O., Dorosh L.I.

Abstract

This paper studies the distortions of the cartographic projection, which is used in the Google Earth electronic source for further estimation of the possibilities of usage of the cartographic data when solving different cartographic problems.

Keywords: Google Earth; distortions of cartographic projections

References

 1. Andrianov V.Yu., Koshmarev A.V., Kuznetsov V.M. (2007). Struktura, pravila i poryadok tsifrovogo opisaniya prostranstvennykh metadannykh. Prostranstvennye dannye, 2007(1).
 2. Baran P.I., Mitskevych N.A., Oleksiy I.I., Prymak L.V., Prymak O.V., Sulyma V.O., Sushko V.H. (2006). Pro vykorystannia kosmichnykh znimkiv dlia kadastru zemel’ ta velykomasshtabnoho kartohrafuvannia. Visnyk heodeziyi i kartohrafiyi, 2006(6), 31–37.
 3. Barladin O.V., Mykolenko L.I. (2011). Vykorystannia danykh dystantsiynoho zonduvannia Zemli dlia stvorennia aktual’nykh elektronnykh resursiv. Suchasni dosiahnennia heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva, 2011(21), 162–166.
 4. Burak K.O., Dorosh L.I. (2015). Doslidzhennia mozhlyvostey vykorystannia materi’aliv kosmoznimannia dlia vyznachennia ploshch. Suchasni dosiahnennia heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva, 2015(30), 162–166.
 5. Burshtyns’ka Kh.V., Stankevych S.A. (2013). Aerokosmichni znimal’ni systemy: pidruchnyk. L’viv: Vydavnytstvo L’vivs’koyi politekhniky. 316 p.
 6. Vakhrameeva L.A (1981). . Kartografiya: uchebnik dlya vuzov. M.: Nedra. 224 p.
 7. Kavraysky V.V. (1958). Obschaya teoriya kartograficheskikh proektsіy: Izbrannye trudy: tom 2. M.: Izd. «Gidrograf. sluzhba VMF». 312 p.
 8. Kosariev M.V., Yasenev S.O. (2011). . Kosmichni znimky yak fundamental’na osnova kartohrafichnykh materi’aliv ta heoinformatsiynykh system. Problemy bezperervnoyi heohrafichnoyi osvity i kartohrafiyi, 2011(19), 42-45.
 9. Riabchiy V.A., Riabchiy V.V., Trehub Yu.Ye. (2004). Osnovy teoriy spotvoren’: navchal’nyy posibnyk. DNHU. 96 p.
 10. Sayt “Geoportal roskosmosa” [Elektronny resurs]. Rezhim dostupu: http://geoportal.ntsomz.ru
 11. Sayt “Elektronni karty Google dlia vymiriuvannia ploshch” [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: www.3planeta.com
 12. Sayt “Wikipedia” [Elektronny resurs]. Rezhim dostupu: https://ru.wikipedia.org/wiki/DigitalGlobe
 13. Sayt “Wikipedia” [Elektronny resurs]. Rezhim dostupu: https://en.wikipedia.org/wiki/DigitalGlobe
 14. Sayt “DigitalGlobe” [Elektronny resurs]. Rezhim dostupu: https://dg-cms-uploads-production.s3.amazonaws.com/uploads/document/file/158/DGCS_UserGuide_GoogleEarth.pdf
 15. Sayt “TVIS” [Elektronny resurs]. Rezhim dostupu: http://www.tvis.com.ua/

Download PDF