Вісник Астрономічної школи, 2013, том 9, № 2, С. 93–101

Завантажити PDF

УДК 528.855+835

Створення засобів і розроблення методик післястартового калібрування оптичних засобів космічного спостереження космічної системи «Січ»

Зєлик Я.І.

Реферат

Сформульовано та вирішено на першому етапі завдання післястартового калібрування космічних оптичних засобів з використанням вперше створюваного в Україні контрольно-калібрувального полігону (ККП) у районі розташування НЦУВКЗ. За результатами проведених синхронних із супутниковою зйомкою наземних вимірювань спектральних характеристик відбиття тестових об'єктів (ТО) створений презентаційний каталог ТО та геоінформаційна база даних, що містить векторні шари полігональних ТО, супутникові знімки космічних систем «Quick Bird-2» і «Січ-2», цифрову модель місцевості ККП. Визначено інфраструктуру ККП.

Ключові слова: контрольно-калибровочный полигон; оптические средства космического наблюдения; послестартовая калибровка; космическая система «Сич»

Перелік посилань

 1. Шовенгердт Р.А. Дистанционное зондирование. Методы и модели обработки изображений. – М.: Техносфера, 2010. – 560 с.
 2. Назаров А.С. Фотограмметрия. – Минск: ТетраСистемс, 2006. – 368 с.
 3. Беляев Б.И., Катковский Л.В. Оптическое дистанционное зондирование. – Минск: БГУ, 2006. – 455 с.
 4. Железняк О.О., Чубко Л.С. Космічна фотограмметрія. – К.: НАУ, 2012. – 220 с.
 5. Chander G., Markham B.L. Revised Landsat-5 TM Radiometric Calibration Procedures and Postcalibration Dynamic Ranges // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. – 2003. – 41, № 11. – P.2674–2677.
 6. Chander G., Markham B. Revised Landsat-5 Thematic Mapper Radiometric Calibration // IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. – 2007. – 4, № 3. – P.490–494.
 7. Teillet P.M., Barker J.L., Markham B.L., Irish R.,R., Fedosejevs G., Storey J.C. Radiometric cross-calibration of the Landsat-7 ETM+ and Landsat-5 TM sensors based on tandem data sets // Remote Sensing of Environment. – 2001. – 78. – P.39–54.
 8. Thome K.J. Absolute radiometric calibration of Landsat 7 ETM+ using the reflectance-based method // Remote Sensing of Environment. – 2001. – 78. – P.27–38.
 9. Chander G., Markham B.L., Helder D.L. Summary of current radiometric calibration coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+, and EO-1 ALI sensors // Remote Sensing of Environment. – 2009. – 113. – № 5. – P.893–903.
 10. Gurol S., Ozen H., Leloglu U. M., Tunali E. Tuz Golu: New Absolute Radiometric Calibration Test Site / The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVII. Part B1. Beijing 2008. – P.35–40.
 11. Czapla-Myers J.S., Thome K.J., Cocilovo B.R., McCorkel J.T., Buchanan J.H. Temporal, spectral, and spatial study of the automated vicarious calibration test site at Railroad Valley, Nevada / Proc. of SPIE Vol. 7081 70810I-1. 2008 SPIE Digital Library. – 9 p. (http://144.206.159.178/ft/CONF/16420331/16420348.pdf).
 12. Лупян Е.А., Саворский В.П. Базовые продукты обработки данных дистанционного зондирования Земли // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2012. – 9. – № 2. – С.87–96.
 13. Interoperable Catalogue System – Valids CEOS/WGISS/ICS/Valids, Issue 1.2, April 2005, 55 р.
 14. Slater P.N., Biggar S.F., Holm R.G., Jackson R.D., Mao Y., Moran M.S., Palmer J.M., Yuan B. Reflectance- and radiance-based methods for the in-flight absolute calibration of multispectral sensors // Remote Sens. Environ. – 1987. – 22. – P.11–37.
 15. Biggar S.F., Thome K.J., Wisniewski W. Vicarious Radiometric Calibration of EO-1 Sensors by Reference to High-Reflectance Ground Targets // IEEE Transactions on geosciences and remote sensing. – 2003. – 41, № 6. – P.1174–1179.
 16. Космічна система «Січ-2»: завдання та напрями використання. – Київ: Державне космічне агентство України, 2012. – 48 с.
 17. Концепція реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року. – Київ: Державне космічне агентство України, 2012. – 48 с.
 18. Лялько В.И., Попов М.А. Полигоны ДЗЗ в Украине как элемент глобальной системы GEOSS/GMES // Космічна наука і технологія. – 2008. – 14, № 2. – С.3–12.
 19. Лялько В.И., Попов М.А. Полигоны ДЗЗ Украины и перспективы их использования в системе GEOSS // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2008. – 2, Вып. 5. – С.548–556.
 20. Абламейко С.В., Беляев Б.И., Зелык Я.И., Катковский В.Л., Лялько В.И., Попов М.А., Подгородецкая Л.В., Яценко В.А. Современное состояние и перспективы использования тестовых полигонов ДЗЗ: цели, задачи, принципы и концепции // Пятый белорусский космический конгресс (25–27 октября 2011 г., Минск). Материалы конгресса. – Минск: Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, 2012. – Т.1. – С.172–176.
 21. Teillet P.M., Horler D., O'Neill N.T. Calibration, validation, and quality assurance in remote sensing: A new paradigm // Can. J. Remote Sens. – 1997. – 23, № 4. – P.401–414..
 22. Thome K.J., Markham B., Barker J., Slater P.N., Biggar S.F. Radiometric calibration of Landsat // Photogramm. Eng. Remote Sens. – 1997. – 63, № 7. – P.853–858.
 23. Questionnaire for information regarding the CEOS WGCV IVOS subgroup Cal/Val test sites for land imager radiometric gain QA4EO-WGCV-IVO-CSP-001. Version 1.1, CEOS, 2009. – 18 p.
 24. Questionnaire for information regarding the CEOS WGCV IVOS subgroup Cal/Val test sites for land imager radiometric gain. QA4EO-WGCV-IVO-CSP-008. Tuz Gölü. Ver. 2.0, 2009. – 37 p.
 25. Попов М.О., Станкевич С.А., Зєлик Я.І., Шкляр С.В., Семенів О.В. Калібрування спектральної чутливості сенсора багатоспектральної супутникової системи «Січ-2» за наземними спектрометричними вимірюваннями: попередні результати // Космічна наука та технологія. – 2012. – 18, № 5. – С.59–65.
 26. Orfanidis S.J. Introduction to Signal Processing. – Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996. – 798 p.
 27. Rabiner L.R., Gold B. Theory and Application of Digital Signal Processing. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1975. – 777 p.
 28. Зєлик Я.І., Набівач В.Є., Попов М.О., Станкевич С.А., Чорний С.В., Яценко В.О. Створення каталогу тестових об’єктів для калібрування знімальної системи і валідації даних ДЗЗ КА «Січ-2» // «Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки» GEO-UA 2012. Третя Всеукраїнська конференція «GEO-UA». Матеріали доповідей. Євпаторія. АР Крим, Україна, 3–7 вересня 2012 р. – Київ, «Видавництво «Кафедра», 2012. – С.46–49.
 29. Чорний С.В., Авдєєв М.А., Зєлик Я.І., Коваленко О.О. Оцінювання розрізнювальної здатності систем дистанційного зондування Землі з використанням еталонних знімків на підставі вирішення зворотних задач оптики // 12-я Украинская конференция по космическим исследованиям. Евпатория, Крым, Украина. 3–7 сентября 2012 г. Сборник тезисов. – Киев: ИКИ НАНУ и НКАУ. – С.88.
 30. Чорний С.В., Авдєєв М.О., Зєлик Я.І., Яценко В.О., Семенів О.В., Лялько В.І., Попов М.О. Розробка методологічного забезпечення калібрування багатоспектральної апаратури дистанційного зондування Землі як складової частини контрольно-калібрувального полігону України // 11-я Украинская конференция по космическим исследованиям. Евпатория, Крым, Украина. 29 августа – 2 сентября 2011 г. Сборник тезисов. – Киев: ИКИ НАНУ и НКАУ. – С. 85.
 31. http://www.racurs.ru/www_download/articles/IKONOS.pdf
 32. http://www.agu.org/cgi-in/SFgate/SFgate?&listenv=table&multiple=1&ange=1&directget=1&application=fm06&database=%2Fdata%2Fepubs%2Fwais%2Findexes%2Ffm06%2Ffm06&maxhits=200&=%22B41A-0167%22
 33. http://earthdata.nasa.gov/data/standards-and-references/processing-levels
 34. http://www.ceos.org/
 35. http://www.ncaveo.ac.uk/calibration/radiometry/in-flight
 36. http://calvalportal.ceos.org
 37. http://calval.cr.usgs.gov/sites_catalog_ceos_sites.php#CEOS
 38. http://calvalportal.ceos.org/cvp/web/guest/ceos-landnet-sites

Завантажити PDF