Вісник Астрономічної школи, 2013, том 9, № 2, С. 134–138

Завантажити PDF

УДК 528

Розробка моделі геоінформаційної підтримки прийняття рішень у системі управління територіями

Бурачек В.Г., Зацерковний В.І., Стеценко І.В.

Реферат

Виконано аналіз нагальних потреб управління територіями на рівні регіону (області), які вимагають методів та управлінських процедур, здатних функціонувати в умовах певної невизначеності. Сформульовано особливості моделей прийняття рішень у складних системах, якими є геоінформаційні системи у системі управління територіями. Здійснено оцінку рівня невизначеності об'єкта дослідження, на підставі якої зроблений висновок, що моделі прийняття рішень повинні будуватись на підставі використання методів декомпозиції і координації.

Ключові слова: геоинформатика; оптимизация управленческих решений

Перелік посилань

  1. Бурачек В.Г., Железняк О.О., Зацерковний В.І. Геоінформаційний аналіз просторових даних. – Ніжин: ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 440 с.
  2. Бочарников В.П. Fuzzy-Технология: Математические основы. Практика моделирования в экономике. – СПб.: Наука РАН, 2001. – 328 c.
  3. Балашов О.В., Грубник Е.М., Круглов В.В. Система поддержки принятия решений с адаптацией алгоритма вывода // Электронный математический и медико-биологический журнал «Математическая морфология». – 2006. – № 1. – С.12–18.

Завантажити PDF