XXII Мiжнародна наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

Україна, Київ, 11–12 грудня 2020 р.

Програма і тези доповідей