XXI Мiжнародна наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

Україна, Ужгород (Колочава), 21–23 травня 2019 р.

Програма і тези доповідей