XX Мiжнародна наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

Україна, Умань, 23–24 травня 2018 р.

Програма і тези доповідей