XIX Мiжнародна наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

Україна, Бiла Церква, 24–25 травня 2017 р.

Програма і тези доповідей