XVIII Мiжнародна наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

Україна, Київ, 26–27 травня 2016 р.

Програма і тези доповідей