XVII Мiжнародна наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

Україна, Житомир, 20–22 травня 2015 р.

Програма і тези доповідей