XVI Мiжнародна наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

Україна, Кiровоград, 29–31 травня 2014 р.

Програма і тези доповідей