XV Мiжнародна наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

Україна, Бiла Церква, 15–17 травня 2013 р.

Програма і тези доповідей