XIV Мiжнародна наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

Україна, Кам’янець-Подiльський, 15–17 травня 2012 р.

Програма і тези доповідей