XIII Мiжнародна наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

Україна, Чернiгiв, 12–14 травня 2011 р.

Програма і тези доповідей