XII Мiжнародна наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

Україна, Бiла Церква, 19–22 травня 2010 р.

Програма і тези доповідей