XI Мiжнародна наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

Україна, Херсон, 26–29 травня 2009 р.

Програма і тези доповідей