X Мiжнародна наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

Україна, Чернiгiв, 29–31 травня 2008 р.

Програма і тези доповідей