VI Мiжнародна наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

Україна, Біла Церква, 19–21 травня 2004 р.

Програма і тези доповідей