V Наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії і космонавтики»

Україна, Біла Церква, 20–23 травня 2003 р.

Програма і тези доповідей