IV Наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії»

Україна, Біла Церква, 21–23 травня 2002 р.

Програма і тези доповідей