III Наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії»

Україна, Умань, 23–24 травня 2001 р.

Програма і тези доповідей