II Наукова конференцiя
«Астрономiчна школа молодих вчених.
Актуальні проблеми астрономії»

Україна, Умань, 17–20 травня 2000 р.

Програма і тези доповідей