Вісник Астрономічної школи, 2016, том 12, № 2, С. 105–110

Завантажити PDF

УДК 528.2.629.78+550.388.2

Відновлення часового стану іоносфери за даними регулярних визначень показника TEC

Пересунько Б.О., Недогонова А.М., Крамаренко С.О., Джуман Б.Б., Янків-Вітковська Л.М.

Реферат

Використання мережі активних референцних станцій для встановлення числових характеристик іоносфери Землі дозволяє створити ефективну технологію моніторингу іоносфери в регіональному масштабі, призначену як для вирішення наукових завдань космічної погоди, так і практичних завдань координатного забезпечення геодезичного класу точності. У роботі запропоновано алгоритм відновлення часового стану іоносфери за даними регулярних спостережень показника ТЕС для перманентної станції SULP. Один з можливих шляхів розв'язання цієї задачі заснований на математичному моделюванні із застосуванням степеневих поліномів та тригонометричного ряду Фур'є. Степеневі поліноми описують тренд функції, в той час як тригонометричні ряди Фур'є дають можливість краще змоделювати флуктуацію.

Ключові слова: ионосфера; параметры ионосферы; степенные полиномы; тригонометрические ряды Фурье

Перелік посилань

 1. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. – М.: Наука, 1979. – 288 с.
 2. Матвійчук Я.М. Математичне макромоделювання динамічних систем: теорія та практика. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 215 с.
 3. Янків-Вітковська Л.М. Про обчислення параметрів іоносфери за допомогою спеціального алгоритму: перші результати // Космічна наука і технологія. – 2012. – 18, № 6. – С.73–75.
 4. Янків-Вітковська Л.М. Методика усереднення даних для побудови регіональної моделі іоносфери // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2014. – Вип. 79. – С.35–41.
 5. Янків-Вітковська Л.М. Про дослідження параметрів іоносфери для GNSS-станцій SULP, RVNE та SHAZ // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2013. – Вип. 78. – С.169–172.
 6. Янків-Вітковська Л.М., Матвійчук Я.М., Савчук С.Г., Паучок В.К. Дослідження змін координат GNSS-станцій методом макромоделювання // Вісник геодезії та картографії. – 2012. – № 3. – C. 9–17.
 7. Янків-Вітковська Л.М., Паучок В.К. Про кореляційний зв'язок геодезичних і геосейсмічних процесів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2012. – Вип. 2(24). – С.188–190.
 8. Klobuchar J.A., Kunches J.M. Eye on the ionosphere: the spatial variability of ionospheric range delay // GPS Solutions. – 2000. – 3, Iss. 3. – P.70–74.
 9. Klobuchar J. Ionospheric time-delay algorithm for single-frequency GPS users // IEEE Transactions on Aerospace and Electronics System. – 1987. – 23(3). – P.325–331.
 10. Bidaine B., Warnant R. Assessment of the NeQuick model at mid-latitudes using GNSS TEC and ionosonde data // Advances in Space Research. – 2010. – 45(9). – P.1122.
 11. http://www.tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html

Завантажити PDF