Вісник Астрономічної школи, 2013, том 9, № 2, С. 102–106

Завантажити PDF

УДК 520.27

Властивості індексів космічної погоди і можливість їх застосування до аналізу даних довготривалих вимірів потоків радіоджерел на радіотелескопі «Уран-4»

Гугля Л.I., Рябов М.I, Cухарев А.Л.

Реферат

На радіотелескопі «УРАН-4» Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту на протязі 25 років (з 1987 року по теперішній час) проводиться моніторинг потоків потужних галактичних і позагалактичних радіоджерел на частотах 25 і 20 Мгц. Спостереження проводилися протягом 22-23 циклів сонячної активності і на початку 24 циклу. Розглядаються довготривалі зміни щільності потоків у зв'язку зі зміною стану іоносфери в циклі активності Сонця. Засобами Вейвлет аналізу визначена динаміка змін основних індексів космічної погоди та виявлено основні періоди активності. Отримані дані будуть використані для інтерпретації спостережень змін потоків радіоджерел, як протягом усього циклу активності, так і при екстремальних проявах космічної погоди.

Ключові слова: радиотелескопы; космическая погода

Перелік посилань

  1. Витинский Ю.И., Оль А.И., Сазонов Б.И. Солнце и атмосфера Земли. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1975.
  2. Гугля Л.И., Рябов М.И., Панишко С.К. Эффекты воздействия состояния космической погоды на верхнюю атмосферу земли по данным мониторинга потоков мощных радиоисточников на «РТ УРАН-4» РИ НАНУ // 11-я Гамовская астрономическая конференция-школа: сб. науч. трудов. – 2011. – С.159–161.
  3. Дружинин И.П., Сазонов Б.И., Ягодинский В.Н. Космос–Земля. Прогнозы. – М.: Мысль, 1974.
  4. Иванов-Холодный Г.С., Никольский Г.М. Солнце и ионосфера: монография. – М.: Наука, 1969.
  5. Муртазов А.К. Экология околоземного космического пространства. – М.: Физматлит, 2004.
  6. Смоленцев Н.К. Введение в теорию вейвлетов. – Москва-Ижевск, 2005. – 401 с.
  7. Russell C.T., Mcpherron R.L. Semiannual Variation of Geomagnetic Activity // J. Geophys. California Res. – 1973. – 78(1). – P.92.

Завантажити PDF