Astronomical School’s Report, 2003, Volume 4, Issue 2, Pages 104–112

https://doi.org/10.18372/2411-6602.04.2104
Download PDF
UDC 524.7

Сollimation of relativistic and nonrelativistic shock waves in medium with large-scale density gradient

Marchenko V., Gnatik B.

Astronomical Observatory, Kyiv Shevchenko National University, Ukraine

Abstract

The similarity and difference in evolution of relativistic and nonrelativistic shock waves in medium with large-scale density gradient and initiation of profile anisotropy are investigated. The exponential density distribution is considered. The presence of shock wave profile and operation factors of flow anisotropy in nonrelativistic case are shown. The Lorentz-factor profile anisotropy in the relativistic case is emphasized but the shock wave profile in this case is approximately spherically symmetric.

Keywords:

References

 1. Frail B.A. Gamma-ray bursts and Supernovae, American Astronomical Society Meeting 202, 2003, 36.
 2. Weaver T.A. The structure of supernova shock waves, Astrophys. J. Suppl. Ser, 1976, 32, P. 233–282. https://doi.org/10.1086/190398
 3. Hansen, Brad M.S. On the Frequency and Remnants of Hypernovae, The Astrophysical Journal, 1999, 512, P. L117–L120. https://doi.org/10.1086/311890
 4. Vrsnak, Bojan Solar flares and coronal shock waves, Journal of Geophysical Research, 2001, 106, P. 25291–25300. https://doi.org/10.1029/2000ja004009
 5. Contini M. Composite Models (Shock and Photoionisation) for the Interpretation of AGN Spectra, Astrophysics and Space Science, 1995, 233, P. 261–266. https://doi.org/10.1007/bf00627357
 6. Bisnovatyi-Kogan G.S., Silich S.A Shock-wave propagation in the nonuniform interstellar medium, Reviews of Modern Physics, 1995, 67, P. 661–712. https://doi.org/10.1103/revmodphys.67.661
 7. Zhang W., Woosley S.E. Relativistic Jets from Collapsars: Gamma-Ray Bursts, astro-ph/0209482.
 8. Zhang W., Woosley S.E., McFadyen A.I. Relativistic Jets in Collapsars, Astrophys. J, 2003, 586, P. 356–371. https://doi.org/10.1086/367609
 9. Piran T. Gamma-ray bursts and the fireball model, Phys. Rept, 1999, 314, P. 575–667. https://doi.org/10.1016/s0370-1573(98)00127-6
 10. Woosley S.E., Eastman R.G., Shmidt B.P. Gamma-Ray Bursts and Type Ic Supernova: SN 1998bw, Astrophys. J, 1999, 516, P. 788–796. https://doi.org/10.1086/307131
 11. Matheson T. The First Direct Supernova/GRB Connection: GRB 030329/SN 2003dh, astro-ph/0309793
 12. Tan J.C., Matzner C.D., McKee C.F. Trans-Relativistic Blast Waves in Supernovae as Gamma-Ray Burst Progenitors, Astrophys. J, 2001, 551, P. 946–972. https://doi.org/10.1086/320245
 13. Gnatyk B.I. Sil’nye adiabaticheskie udarnye volny v proizvol’no neodnorodnykh sredakh. Analitichesky podkhod, Astrofizika, 1987, 26, P. 113–128.
 14. Gnatik B.I., Petruk O.L. Novy nablizheny analitichny metod rozrakhunku tochkovogo vibukhu v neodnoridnomu seredovischi ta yogo zastosuvannya do modelyuvannya rengenivs’kogo viprominyuvannya trivimirnikh zalishkiv Nadnovikh zir, Kinematika i fizika nebesnykh tel, 1996, 12, P. 44–64.
 15. Sedov L.I. Metody podobiya i razmernosti v mekhanike, M.: Nauka, 1972, 440 p.
 16. Gnatyk B.I. Zakonomernosti dvizheniya relyativistskikh udarnykh voln v neodnorodnykh sredakh, Pis’ma v AZH, 1985, 11, P. 785–788.
 17. Berezinsky V.S., Blasi P., Hnatyk B.I. A new mechanism for gamma-ray bursts in SN type I explosions. 1. Weak magnetic field, Astrophys. J, 1996, 469, P. 311–319. https://doi.org/10.1086/177780
 18. Blandford R.D., McKee C.F. Fluid dynamics of relativistic blast waves, Phys. Fluids, 1976, 19, P. 1130–1138. https://doi.org/10.1063/1.861619

Download PDF