Astronomical School’s Report, 2015, Volume 11, Issue 1, Pages 61–68

https://doi.org/10.18372/2411-6602.11.1061
Download PDF
UDC 523.4

Features of acquisition and processing of the data of remote sensing of the planetary satellites

Radchenko K.A.1, Yasenev S.A.2

1National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine
2National Aviation University, Ukraine

Abstract

The current level of technological development and forecast show that the main purpose of scientific research using space vehicles in the near future will be Solar system. The key to this will be the study of the planet–satellite and satellite to study the interaction between them. We are interested in such physical properties of planetary satellites as shape, size, and gravitational field proper rotation, which can be obtained from the results of the processing space missions.

Keywords: satellites of planets; remote sensing; GIS

References

  1. Sayt NASA, [Elektronny resurs], Rezhim dostupu: http://www.nasa.gov/index.html
  2. Sayt Evropeyskogo kosmicheskogo agentstva, [Elektronny resurs], Rezhim dostupu: http://www.esa.int/ESA
  3. Sayt Earth and Space, [Elektronny resurs], Rezhim dostupu: http://space.io9.com/bask-in-the-glory-of-charon-plutos-largest-moon-1734063617
  4. Vid’machenko A.P., Morozhenko O.V. (2013). Porivnial’na planetolohiya. Navchal’nyy posibnyk. Kyyiv: TOV DI’A. 552 p.
  5. Zubarev A.E., Nadezhdina I.E., Konopikhin A.A. (2012). Problemy obrabotki dannykh distantsionnogo zondirovaniya dlya modelirovaniya figur malykh tel Solnechnoy sistemy. Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012(4), 277–285.
  6. Morozhenko O.V. (2004). Metody i rezul’taty dystantsiynoho zonduvannia planetnykh atmosfer. Kyyiv: Naukova dumka. 647 p.
  7. Stankevich S.A. (2014). Distantsionnoe zondirovanie sputnikov planet-gigantov Solnechnoy sistemy. Tezi dopovіdey Mіzhnarodnoї naukovoї konferentsії “Astronomіchna shkola molodikh vchenikh”. – Kіrovograd: Kіrovograds’ky derzhavny pedagogіchny unіversitet, 2014., 60–65.
  8. Tyuflin Yu.S. (1989). Kosmicheskaya fotogrammetriya pri izuchenii planet i sputnikov. M.: Nedra. 215 p.
  9. Shingareva K. B. (1992). Kontseptsiya kartografirovaniya tel Solnechnoy sistemy v ee istoricheskom razvitii. M.: MIIGAiK. 60 p.

Download PDF