Astronomical School’s Report, 2004, Volume 5, Issue 1-2, Pages 23–29

https://doi.org/10.18372/2411-6602.05.1023
Download PDF
UDC 551.311.5

Illintsi’s astroblem is the ancientest one on the Ukrainian crystal shield

Krivodubs’ky V.N.1, Solonenko V.I.2, Churiumov K.I.1

1Astronomical Observatory, Kyiv Shevchenko National University, Ukraine
2Vinnytsia State Pedagogical University, Ukraine

Abstract

Review of main characteristic of Illintsi’s astrobleme are given.

Keywords:

References

 1. Kruchynenko V.H., Voloshchuk Yu.I., Kashcheyev B.L., Kazantsev A.M., Lupishko D.F., Yatskiv Ya.S. Meteorno-asteroyidna nebezpeka ta doplyv kosmichnoyi rechovyny na Zemliu, Kosmichna nauka i tekhnolohiya, 1999, 5, No 1, P. 3–17.
 2. Dietz R.S. Meteorite impact suggested by shatter cones in rock. Three cryptoexplosion structure yield new evidence of natural hyper-velocity shocks, Science, 1960, 131, No 3416, P. 1781. https://doi.org/10.1126/science.131.3416.1781
 3. Chao E.C.T., Shoemaker E.M., Madsen B.M. First natural occurance of coesite, Science, 1960, 132, No 3421, P. 220. https://doi.org/10.1126/science.132.3421.220
 4. Short N.M. Udarnye protsessy i geologiya, V kn.: Iskusstvennye kratery na Zemle i planetakh, M., 1968, P. 30–67.
 5. Grieve R.A.F. Impact Cratering on the Earth, Scientific American, 1990, 262, No 4. https://doi.org/10.1038/scientificamerican0490-66
 6. Val’ter A.A., Ryabenko V.A. Vzryvnye kratery Ukrainskogo schita, Kiev: Naukova dumka, 1977, 154 p.
 7. Masaytis V.L., Mikhaylov M.V., Selivanovskaya T.V. Popigayskaya kotlovina — vzryvnoy meteoritnyy krater, Dokl. DAN SSSR, 1971, 197, No 6, P. 1390–1393.
 8. Hartmann W.K. Terrestrial and Lunar flux of larger meteorites in the last two billion years, Icarus, 1965, 4, No 2, P. 157–165. https://doi.org/10.1016/0019-1035(65)90057-6
 9. Kashkarov L.L., Nazarov M.A. Vozrast Boltyshskogo udarnogo kratera (Ukraina) po dannym trekovykh issledovany, Suchasni problemi komet, asteroїdiv, meteoriv, meteoritiv, astroblem i krateriv. Trudi Pershoї mizhnarodnoї konferentsiї KAMMAK’99. Pid red. K.I.Churyumova, Vinnitsya, 2000, P. 381–386.
 10. Tarasenko V.E. Ob effuzivnoy gornoy porode iz Lipovetskogo uezda Kievskoy gubernii, K., 1898, 13 p.
 11. Val’ter A.A., Riabenko V.A. Petrohrafichni oznaky udarno-meteorytnoho pokhodzhennia Illinets’koyi astroblemy (Vinnyts’ka oblast’), Heol. zhurnal, 1973, 33, No 6, P. 139–141.
 12. Masaytis V.L. Geologicheskie posledstviya padeny krateroobrazuyuschikh meteoritov, L.: Nedra, 1973, 17 p.
 13. Val’ter A.A. Rasshifrovka Il’inetskoy struktury kak astroblemy (Vinnitskaya obl., USSR), DAN SSSR, 1975, 224, No 6, P. 1377–1379.
 14. Val’ter A.A., Ryabenko V.A. Illinets’ka struktura — vibukhovy meteoritny krater, Geol. zhurnal, 1976, 36, No 1, P. 41–52.
 15. Gurov E.P., Koeberl Ch., Reimold W.U. Petrography and geochemistry of target rocks and impactites from the Ilyinets Crater, Ukraine, Meteoritics & Planetary Sci, 1998, 33, P. 1317–1333. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.1998.tb01316.x
 16. Val’ter A.A., Kryvodubskyy V.N., Solonenko V.Y. Yl’ynetskaya astroblema, Suchasni problemy komet, asteroyidiv, meteoriv, meteorytiv, astroblem i krateriv. Trudy Pershoyi mizhnarodnoyi konferentsiyi
 17. Nikol’sky A.P. Vzryvnye meteoritnye kratery Ukrainskogo schita vblizi g. Vinnitsa, Geol. zhurnal, 1975, 35, No 4, P. 76–86.
 18. Masaytis V.L., Danilin A.N., Maschak M.S. et al. Geologiya astroblem, L.: Nedra, 1980, 231 p.
 19. Afanas’ev S.L., Fel’dman V.I. Astroblemy i nachala geologicheskikh vekov, Astron. Vestnik, 1996, 30, No 1, P. 33–36.
 20. Val’ter A.A., Finkel’ L.S. Problema periodichnosti meteoritnoy bombardirovki Zemli, Astron. Vestnik, 1996, 30, No 1, P. 37–42.
 21. Ivanov B.A. Meteornye udary: geologicheskaya istoriya Zemli i sravnitel’naya planetologiya, Astron. Vestnik, 1996, 30, No 1, P. 3–4.
 22. Harland W.B., Cox A.V., Llewellyn P.G. et al. A geological time scale, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1982, 131 p.
 23. Raup P.M., Sepkoski I.I. Periodicity of extinctions in the geologic past, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 1984, 81, No 3, P. 801–805. https://doi.org/10.1073/pnas.81.3.801
 24. Alwarez W., Muller R.A. Evidence from crater ages for periodic impacts on the Earth, Nature, 1984, 308, No 5691, P. 718–720. https://doi.org/10.1038/308718a0
 25. Devis M., Hut P., Muller R.A. Extinction of species by periodic comet showers, Nature, 1984, 308, P. 715–718. https://doi.org/10.1038/308715a0
 26. Shoemaker E.M., Wolf R.F. Crater ages, comet and the putative “death star”, Meteoritics, 1984, 19, No 4, P. 313.

Download PDF