Astronomical School’s Report, 2001, Volume 2, Issue 2, Pages 48–51

https://doi.org/10.18372/2411-6602.02.2048
Download PDF
UDC 521.113

Learning of star sky with self-made models

Bogdan T.M.

Chernihiv T.G.Shevchenko National Pedagogical University, Ukraine

Abstract

Using self-made models of star maps is proposed for profound learning of star sky. Considered methods help to form understanding of celestial sphere constellations quickly.

Keywords:

References

  1. Bonov A. Mify i legendy o sozvezdiyakh, Minsk: Vishєyshaya shkola, 1984.
  2. Komarov V. Priglashenie k zvezdam, Moskva: Detskaya literatura, 1985.
  3. Korotkyy putivnyk po zorianomu nebu, Fizyka ta astronomiya, 2000, No 2. .
  4. Marlensky A.D. Uchebnyy zvezdnyy atlas – M: Prosveschenie, 1970.
  5. Mikhaylov A.A. Atlas zvezdnogo neba, Leningrad: Nauka, 1978.
  6. Fizika v shkole, 1980, No 4

Download PDF