Вісник Астрономічної школи, 2018, том 14, № 1

Відьмаченко А.П.1
Особливості вулканів на різних тілах Сонячної системи
Відьмаченко А.П., Стєклов О.Ф.15
Космічний експеримент по «відлову» астроматеріалів у ближньому космосі з метою пошуку позаземного життя
Адигезалзаде А.Н.23
Змінність в лінії Нα у Ае зорі Хербіга HD 179218
Семенів О.В., Підгородецька Л.В.30
Методи підвищення точності класифікації агрофітоценозів за супутниковими зображеннями
Марченкo О.М., Лук'янченко Ю.О.35
Апробація методу побудови моделі глобального гравітаційного поля з недіагональною матрицею нормальних рівнянь на основі аномалій сили тяжіння DTU10
Скульський М.Ю.42
Діаграма «середня густина – глобальний період» як відображення гравітаційного впорядкування Сонячної планетної системи