Вісник Астрономічної школи, 2017, том 13, № 2

Відьмаченко А.П.64
Супер-Землі на відстані до 1000 а.о. в Сонячній системі немає
Криводубський В.Н.68
Джерела сонячної енергії і міжпланетне магнітне поле
Тугай А.В., Войцеховський В.В.81
Моделювання Великомасштабної структури Всесвіту за допомогою випадкових гаусівських полів
Богославський М.Д.85
Взаємодія клієнта і сервера геоінформаційної довідкової системи
Захожай В.А., Забуга С.І.91
Про час горіння гідрогену в надрах зір. Нові апроксимаційні формули
Зєлик Я.І., Чорний С.В., Підгородецька Л.В.95
Післястартове радіометричне калібрування оптико-електронних сенсорів космічного спостереження Землі за диференціальним методом з врахуванням коефіцієнта пропускання атмосфери
Зацерковний В.І., Ралко А.О., Тустановська Л.В.100
Геоінформаційні технології в задачах аналізу ефективності енергоспоживання
Ніколаєнко О.Є., Козуб А.М.112
Використання навігаційних технологій в задачах геологістики
Гладілін В.М., Шудра Н.С., Дубкова А.О.116
Ймовірнісно-статистичний послідовний аналіз результатів геодезичних вимірів