Вісник Астрономічної школи, 2016, том 12, № 2

Відьмаченко А.П.86
Колишня 9-та і можлива майбутня 9-та планета Сонячної системи
Ясенев С.О.96
Особливості визначення параметрів динамічних фігур і гравітаційних полів супутників планет
Відьмаченко А.П., Шляхетська Я.О., Романюк Я.О.101
Можливе додаткове тіло в затемнюваній подвійній системі HS 2231+2441
Пересунько Б.О., Недогонова А.М., Крамаренко С.О., Джуман Б.Б., Янків-Вітковська Л.М.105
Відновлення часового стану іоносфери за даними регулярних визначень показника TEC
Шавловський В.І.111
Порівняльний аналіз фотоелектричних параметрів поверхонь галілеєвих супутників Юпітера
Клименченко Є.В.116
До питання неповноти закону всесвітнього тяжіння в різних масштабах Всесвіту
Троянський В.В., Базєй О.А.122
Динаміка кілець астероїда (10199) Chariklo
Зєлик Я.И., Чорний С.В., Підгородецька Л.В.125
Спектральні дослідження та відбір тестових об'єктів для території України, потенційно придатних для післястартового радіометричного калібрування супутникових оптико-електронних сенсорів
Тішаєв І.В., Зацерковний В.І., Ягорлицька К.П.137
Методика прогнозування структурно-тектонічних піднять за матеріалами дистанційного зондування Землі
Денисюк В.П., Негоденко О.В.142
Побудова наближених розв'язків диференціальних рівнянь із застосуванням фундаментальних функцій
Бурак К.О., Дорош Л.І.147
Дослідження можливостей використання картографічного матеріалу Google Earth для створення геоінформаційної платформи
Криводубський В.Н.153
Роль альфа-ефекту Бебкока–Лейтона в генерації полоїдального магнітного поля Сонця
Єфіменко В.М.166
Шлях К.І. Чурюмова в науку
Зацерковний В.І., Богославський М.Д.171
Аналіз підходів щодо прогнозування зсувних процесів
Козак Л.В., Петренко Б.А.179
Статистичний аналіз турбулентності плазми за даними місії Кластер-2
Гладілін В.М.185
Моделі визначення деформацій
Гебрин-Байди Л.В., Железняк О.О., Терещенко А.О.190
Нелінійна математична модель економічної родючості грунтів ландшафтних зон Закарпаття
Ніколаєнко О.Є., Шугалій Є.П.195
Використання супутникових систем навігації для моніторингу транспорту