Вісник Астрономічної школи, 2014, том 10, № 2

Криводубський В.Н.85
Нові турбулентні ефекти перебудови сонячного магнетизму
Чурюмов К.І.90
Каталог комет, що проходять через перигелій у 2015 р.
Зацерковний В.І.97
Геоінформаційні технології як засіб інтелектуалізації управління територіальними об'єктами
Зацерковний В.І., Терещенко А.О., Скакун Н.А., Шевчук П.І.102
Використання ГІС в оцінці потенціалу територій
Зацерковний В.І., Гебрин Л.В., Кривоберець С.В.109
Концепція розробки комплексної системи оцінки стану сільськогосподарських земель
Зєлик Я.І., Семенів О.В.115
Створення геоінформаційної бази даних підсупутникового калібрувального полігону
Коломієць С.В.123
Каталог 67 гіперболічних орбіт метеорних тіл за архівними даними радіолокаційних спостережень в Харкові
Мамонтова Л.C.128
Метод дистанційного зондування рельєфу дна водних об'єктів з використанням GPS
Беленок В.Ю.132
Аналіз сучасних проблем великомасштабного аерокосмічного знімання в Україні
Клюєва А.І.136
Взаємодія галактичних космічних променів з високошвидкісними потоками сонячного вітру
Ніколаєнко О.Є., Шугалій О.О.141
Формування оптимальних маршрутів в задачах транспортної логістики з використанням геоінформаційних технологій
Зазуляк П.М., Нікулішин В.І.145
Застосування двовимірного дискретного вейвлет-перетворення для картографування Місяця
Шляхецька Я.О., Кузнецова Ю.Г., Відьмаченко А.П., Крушевська В.М.147
Змінність спектральних ліній екзопланетної системи HD189733 під час транзиту
Сімон А.О., Решетник В.М.152
Визначення фотометричної системи на основі спостережень розсіяних кулястих скупчень NGC 7243, NGC 7762 та IC 5146
Філєр З.Ю., Дрєєв О.М., Чуйков А.С.157
Прогнози сонячної активності та її наслідків
Кондратенко П.О.164
Про еволюцію Всесвіту
Катушков В.О., Гончаренко О.С., Гладілін В.М.171
Визначення номенклатури топографічних планів державного масштабного ряду
Косарєв М.В., Ясенев С.О.174
Особливості застосування лідарів для вивчення земних ландшафтів
Гулієв Р.А.179
До питання про походження комети Темпеля–Тутля (55Р)
Чурюмов К.І., Мозговий О.В.183
Шоста Міжнародна конференція «Комети, астероїди, метеори, метеорити, астроблеми і кратери» (КАММАК-2014)